چند نکته در باب تولید

[ad_1]

چند نکته در باب تولید

وجود نشانه های اعتدال و تدبیر و سیاست های اصلاحی در دولت یازدهم برای رفع مشکلات عدیده کارآفرینان و تولیدکنندگان, همچنین تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخلی, انگیزه اینجانب جهت نگارش این یادداشت شد


وجود نشانه‌های اعتدال و تدبیر و سیاست‌های اصلاحی در دولت یازدهم برای رفع مشکلات عدیده کارآفرینان و تولیدکنندگان، همچنین تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخلی، انگیزه اینجانب جهت نگارش این یادداشت شد.


هرچند مواردی که ذکر خواهد شد توسط کارشناسان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مطرح شده و اعضای کابینه با این مسائل غریبه نیستند؛ اما شاید یادآوری مجدد این موارد سبب تسریع برخی اقدامات و تسکینی برای صنعتگران کشور باشد.همه خوب می‌دانیم تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست اقتصادی در سال‌های گذشته، باعث ایجاد شرایط موجود شده و اصلاح شرایط به صورت عاجل امکان‌پذیر نیست، ولی حرکت در مسیر صحیح و اجتناب از سطحی‌نگری و خطاها، همچنین اصلاح برخی قوانین و مقررات نقش موثری در کوتاه کردن راه و ایجاد امید و اشتیاق برای ادامه فعالیت خواهد داشت. بیان حقایق و عدم کتمان مشکلات قدم اول برای اصلاح است؛ متاسفانه عدم شفافیت و کتمان واقعیات باعث وخامت شرایط شده و مسیر بازگشت را بسیار پرپیچ و خم کرده است. همه می‌دانیم قسمت اعظم اقتصاد کشور دولتی و شبه‌دولتی بوده و انجمن‌های صنفی و خانه‌های صنعت و معدن و… بدون حمایت دولت توفیقی نخواهند داشت.درخواست کارآفرینان در شرایط حاضر حمایت معنوی دولت و رفع موانع دولتی کسب‌و‌کار است که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. امیدوارم انتقادهای مطرح شده اثری ناچیز در سیاست‌های آتی دولت داشته باشد.


۱. گره کور ایجاد شده جهت تامین سرمایه در گردش شرکت‌های کوچک، به علت دولتی بودن اقتصاد و عدم پرداخت بدهی‌های انباشته شده دولت به این صنایع است. متاسفانه هم اکنون مبالغی بیشتر از سرمایه در گردش این شرکت‌ها که باید در چرخه تولید و حل مشکل صنایع باشد، به صورت معکوس در گرو شرکت‌های دولتی و نیمه‌خصوصی بزرگ است. در حقیقت دولت از تولیدکنندگان خرد وام گرفته و هیچ تعهدی برای پرداخت بدهی‌های انباشته شده خود ندارد. عدم دریافت مطالبات باعث تاخیر پرداخت حقوق کارکنان، عدم تامین مواد اولیه، بی‌اعتباری صنعتگران و سکون صنعت شده است. اصلاح شرایط پرداخت با استفاده از روش‌های مرسوم در اقتصاد و ایجاد تعهد برای شرکت‌های دولت در قبال پرداخت به صنایع کوچک اولین گام در باز کردن گره صنعت خواهد بود.


۲. فرهنگ و انگاشت عامه مردم و دولت نسبت به کارآفرینان و تولیدکنندگان باعث تضعیف این قشر و عدم حمایت از آنها شده است. در جامعه کارآفرینان بیشتر از آنکه به خاطر سرمایه‌گذاری فکری و مالی و ایجاد اشتغال به‌عنوان خادمان مردم محسوب شوند، به‌عنوان مرفه بی‌دردی محسوب می‌شوند که حقوق کارگران را به یغما برده‌اند. این تفکر باعث وضع قوانینی ضدتولید و سرمایه‌گذاری شده که در رکود اقتصادی حاکم، دامن‌گیر تولید و اشتغال شده است. با توجه به سهولت فرار مالیاتی در بخش‌های تجارت و خدمات، قسمت عمده مالیات توسط شرکت‌های تولیدکننده پرداخت می‌شود پس با توجه به این مورد حقوق پرداختی به کارکنان دولت، دارایی و تامین اجتماعی از فعالیت اقتصادی این قشر تامین می‌شود ولی بیشترین مشکلات و موانع نیز از همین نهادها و سازمان‌ها برای آنها ایجاد می‌شود.


۳. قوانین حاکم بر اقتصاد صنعت مانند قانون تجارت، کار، سختی کار، تامین اجتماعی و… متاسفانه براساس شرایط گذشته و چارچوب‌های قدیمی وضع شده و در سال‌های بعدی با اصلاحات و تبصره‌های زیاد به صورت وصله‌های ناجور، چالاکی لازم را از دولت برای همکاری و تسهیل امور گرفته‌اند. این قوانین در برخی موارد حتی عطف به ماسبق شده و تعهداتی مربوط به سنوات گذشته برای کارفرما ایجاد می‌کنند. با توجه به قوانین موجود در عمل دولت و سازمان‌های مذکور بیشتر از آنچه حامی صنعت و تولید باشند، بازدارنده تولید هستند.


۴. نبودتشکل و سازمان حامی قدرتمند در جهت دفاع از حقوق کارفرما در بسیاری موارد باعث ضایع شدن حقوق صنعتگران و ناامیدی و سرخوردگی آنها شده است.


۵. صنعت کشور بیش از آنکه نیاز به وام و تسهیلات داشته باشد، نیاز به زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه برای تولید و صادرات دارد. متاسفانه حرکت دولت‌های گذشته در این زمینه بسیار کند و در برخی موارد برخلاف جهت بوده است به صورتی که قطع ارتباط خارجی و تحریم‌ها، باعث عقب‌ماندگی و انزوای صنعتی کشور شده است. برخی شرکت‌ها در این ناملایمات ضرر و زیان‌های هنگفت و غیرقابل جبرانی داده‌اند که در هیچ‌یک از معادلات دولت در نظر گرفته نمی‌شود. پیشرفت و رشد صنعت نیاز به جهت‌دهی دولت، مهیا کردن شرایط و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به تولید دارد. با عنایت به اینکه در حال حاضر غالب شرکت‌های تولیدکننده در حد حفظ بقا تا چند ماه دیگر توان دارند، انتظار می‌رود هرچه زودتر تصمیم‌های موثری برای خروج از بحران اتخاذ شود در غیر این‌صورت در ماه‌های آینده شاهد تعدیل نیرو و بسته‌شدن تعداد بیشتری از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور خواهیم بود. بنگاه‌هایی که برای ایجاد و ارتقای آنها در کشور، افراد زیادی به صورت شبانه‌روزی فعالیت و کسب تجربه کرده‌اند. در صورت خروج این کارآفرینان از عرصه تولید به طور قطع بسیاری از آنها یا مهاجرت کرده یا وارد فعالیت‌های غیرمولد شده و این سرمایه اندوخته شده در سالیان گذشته (که در راستای تدوین و کسب تکنولوژی و تجربه مدیریتی است) بدون ثمر خواهد ماند.


کامران شیرانی


مدیرعامل شرکت اصفهان مالیبل

[ad_2]

لینک منبع

شناسایی و ارزیابی شاخصهای توسعه پایدار و وضعیت اعمال آنها در طرح توسعه بنادر ایران (مورد کاوی بندر شهید بهشتی چابهار)

[ad_1]

شناسایی و ارزیابی شاخصهای توسعه پایدار و وضعیت اعمال آنها در طرح توسعه بنادر ایران مورد کاوی بندر شهید بهشتی چابهار

عدم بررسی کامل و همه جانبه شاخصهای توسعه پایدار در طرح توسعه بندر شهید بهشتی باعث عقب افتادن یک طرح ملی, از برنامه اصلی خود تقریبا به مدت۲سال گردید


عدم بررسی کامل و همه جانبه شاخصهای توسعه پایدار در طرح توسعه بندر شهید بهشتی باعث عقب افتادن یک طرح ملی، از برنامه اصلی خود (تقریبا به مدت۲سال) گردید. این عقب افتادگی، نقش بندر چابهار را به عنوان مهمترین رکن و دروازه ورودی محور شرق در منطقه کمرنگ کرد . این در حالی است که توسعه محور شرق و دستیابی به تجارت و ترانزیت کالا به کشورهای شرقی ایران و آسیای میانه از ارکان مهم و کلیدی در برنامه ریزی استراتژیک دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه و فعال سازی محور شرق محسوب می گردید. همچنین عقب افتادن از طرح به منزله از دست دادن فرصت و جایگاه و همچنین تقبل هزینه های مالی بسیاری را (بدلیل تورم و افزایش قیمتها ) برای سازمان بنادر و دریانوردی در بر داشت.


هرچند تحقیقات زیادی در زمینة توسعه پایدار در جهان صورت گرفته است، که عموما موضوع محوری محیط زیست مد نظر قرار داده شده با این حال در حوزة بنادر با عنایت به مختصات و ویژگی‌های خاص آن، پژوهش‌های گسترده‌ای صورت نپذیرفته است. در ایران، به‌جز تحقیقات بسیار محدودی در سطح مطالعات کتابخانه ای، بررسی ریشه‌ایِ خاصی انجام نشده است. بندرشهید بهشتی چابهارو بررسی شاخصهای توسعه پایدار و وضعیت اعمال آنها درطرح توسعه بنادر ایران موضوع اصلی این رساله قرار گرفته است.


اهداف مطالعه این تحقیق انتشار مفاهیم و تعریف توسعه پایدار بنادر به منظور شناسایی مسائل کلیدی و مهم در توسعه پایدار آنها میباشد، همچنین به منظور تعیین برنامه اساسی توسعه پایدار و به طور کلی بررسی مفهومی قابل تنظیم و اجرا ، همچنین گسترش ایده های نوآورانه بعنوان راه حلهای رسیدن به توسعه پایدار بنادر و کاربرد آنها، با یک مطالعه موردی در بندر شهید بهشتی خواهیم پرداخت.


عنوانفایل
شناسایی و ارزیابی شاخصهای توسعه پایدار و وضعیت اعمال آنها در طرح توسعه بنادر ایران (مورد کاوی بندر شهید بهشتی چابهار)application/pdf

1.pdf

368 KB
دانلود


سیامک یگانه

[ad_2]

لینک منبع

بهبود عملکرد بینایی ربات برای درک بصری بهتر با استفاده از روش های چند دقتی و ادغام هرمی

[ad_1]

بهبود عملکرد بینایی ربات برای درک بصری بهتر با استفاده از روش های چند دقتی و ادغام هرمی

فرایند ادغام تصاویر گرفته شده توسط ربات نقش مهم و اساسی در حل مسائل پردازش تصویر بینایی ربات ایفا می کند


فرایند ادغام تصاویر گرفته شده توسط ربات نقش مهم و اساسی در حل مسائل پردازش تصویر بینایی ربات ایفا می کند. هدف این فرایند، ترکیب تصاویر ( یک سوژه خاص) بدست آمده از سیستم های تصویر برداری ربات ، به روشهای مختلف و در زمانهای مختلف است. فرایند ادغام تصاویر ترکیب اطلاعات دو یا چند تصویر از صحنه به یک صحنه واحد است که برای درک بصری بهتر و کاملتر و انجام پردازش کامپیوتری بر روی تصویر گرفته شده توسط ربات از صحنه های مختلف فضایی، پزشکی، صنعتی و نظامی است. هدف در ترکیب تصاویر،کاهش عدم اطمینان و به حداقل رساندن افزونگی در خروجی و به حداکثر رساندن اطلاعات خاص یک برنامه می باشد..


عنوانفایل
بهبود عملکرد بینایی ربات برای درک بصری بهتر با استفاده از روش های چند دقتی و ادغام هرمیapplication/pdf

1.pdf

1,115 KB
دانلود


محمد شهرتی فر

[ad_2]

لینک منبع

انواع فرهای نان

[ad_1]

انواع فرهای نان

تکنولوژی تولید دستگاههای تولید نان روز به روز در حال پیشرفت بوده و این دستگاهها در صرفه جویی در انرژی و زمان پیشرفتهای قابل ملاحظه ای کرده اند , لذا لازمه ی صنعت تولید و ساخت این دستگاهها تمرکز هر چه بیشتر و بازار رقابتی می باشد


تکنولوژی تولید دستگاههای تولید نان روز به روز در حال پیشرفت بوده و این دستگاهها در صرفه جویی در انرژی و زمان پیشرفتهای قابل ملاحظه ای کرده اند ، لذا لازمه ی صنعت تولید و ساخت این دستگاهها تمرکز هر چه بیشتر و بازار رقابتی می باشد.


در این مقاله به توضیح مختصری از دستگاه های تولید نان پرداخته ایم.


عنوانفایل
انواع فرهای نانapplication/pdf

1.pdf

1,715 KB
دانلود


مسعود بهمن آبادی

[ad_2]

لینک منبع