تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران

[ad_1]

تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایران

این مقاله به مطالعه عوامل تاثیر گذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران می پردازد


این مقاله به مطالعه عوامل تاثیر گذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران می پردازد. نتایج حاصل از تخمین ها در قالب یک الگوی داده های تابلویی نشان می‌دهد سرمایه گذاری در امور زیر بنایی(بویژه در بخش ارتباطات) و سرمایه‌گذاری داخلی و درآمد ارزی مناطق اثر مثبت بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این مناطق دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که افزایش در سرمایه گذاری های زیر بنایی بخصوص افزایش بخش های ارتباطی سبب افزایش در جذب سرمایه گذاری های خارجی در مناطق کشور می گردد. از طرف دیگر ایجاد امکانات لازم جهت افزایش سرمایه گذاری های داخلی در کشور به دلیل اثر مکملی آن بر جذب سرمایه‌ خارجی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مناطق را افزایش می‌دهد.


عنوانفایل
تعیین کننده های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد ایرانapplication/pdf

1.pdf

525 KB
دانلود


سپیده شعبانی

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *